Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski