Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Dane kontaktowe

NIP 741-19-01-961  REGON 511374498
e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl
www.zwiazekkanalu.pl
www.facebook.com/ZwiazekKanalElblaski
Data rejestracji: 20 października
1997 r.
BANK BNP PARIBAS 28203000451110000002563020

Adres do korespondencji/Biuro:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40
NIP 5782930542  REGON 280107270
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
tel./fax (55) 239 49 61, (55) 643 58 45
www.kanal-elblaski-lgd.pl

Siedziba:
Urząd Miejski w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24
tel. (89) 642 94 00, fax (89) 642 94 01