Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Bez kategorii

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Ostróda, 02.08.2021 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 (do pobrania TU).

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w formie pisemnej poprzez:

–   formularz uwag dostępny do pobrania TU i TU w wersji edytowalnej a także w siedzibie biura Związku, który należy złożyć:

  • osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: zwiazek@um.ostroda.pl

–   formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej https://forms.gle/fSvgaLhBSGyMhqgy7

Projekt Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej www. oraz w Biurze Związku (ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel.: 55 643 58 45) w godzinach pracy Biura tj. 7:00-15:00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje, że od 1 czerwca 2021 roku Biuro Związku prowadzi firma zewnętrzna – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Siedziba Związku Gmin i Powiatów nadal pozostaje w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 w Urzędzie Miasta Ostróda.

Dane teleadresowe do nowego Biura Związku:

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

tel. 55-239-49-61
tel. 55-643-58-45
kom. 602-516-830
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Osoby do kontaktu w sprawach Związku:

Stanisława Pańczuk
Paulina Jachlewska
Weronika Rosłan

Biuro Związku Gmin i Powiatów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Zapraszamy do kontaktu!