Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Kontakt

Dane kontaktowe

Siedziba Związku Gmin Kanału
Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

tel.: (89) 642 94 77
fax (89) 642 94 01

e-mail: m.kaliszewska@um.ostroda.pl

prowadzenie biura Związku – Magdalena Kaliszewska
Skarbnik Związku – Małgorzata Nagadowska

 

Przewodniczący Zarządu Związku
Zbigniew Michalak

ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

tel. (89) 642 94 50
fax (89) 642 94 01

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Gorczyca

Biuro Związku
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

tel.: (89) 642 94 77
fax” (89) 642 94 01

Formularz kontaktowy