Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Kontakt

Dane kontaktowe

Siedziba Związku Gmin Kanału
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

tel.: (89) 642 94 47
fax (89) 642 94 01

e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl

prowadzenie biura Związku – Kinga Zawadzka
Główny księgowy – Magdalena Klukowska

 

Przewodniczący Zarządu Związku
Zbigniew Michalak

ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

tel. (89) 89 642 94 47
fax (89) 642 94 01

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Gorczyca

Biuro Związku
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

tel.: (89) 642 94 47
fax” (89) 642 94 01

Formularz kontaktowy