Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski