Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Władze

Zgromadzenie

  • Przewodniczący Zgromadzenia – Stanisław Gorczyca
  • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Krzysztof Harmaciński

Zarząd

  • Przewodniczący – Czesław Najmowicz
  • Zastępca Przewodniczącego – Jacek Boruszka
  • Członek – Adam Żyliński
  • Członek – Cezary Wawrzyński
  • Członek – Wiesław Śniecikowski

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Paweł Jaskółowski
  • Członek – Tadeusz Sobierajski
  • Członek – Henryk Kiejdo