Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Władze

Zgromadzenie

 • Przewodniczący ZgromadzeniaStanisław Gorczyca
 • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Krzysztof Harmaciński

Zarząd

 • Przewodniczący – Zbigniew Michalak
 • Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Konert
 • Członek – Krzysztof Gawryś
 • Członek – Tomasz Kasprzak
 • Członek – Dawid Kopaczewski
 • Członek – Wiesław Śniecikowski
 • Członek – Cezary Wawrzyński

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Zbigniew Lichuszewski
 • Członek – Tomasz Faraś
 • Członek – Adam Waszelewski