Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

PODSUMOWANIE 2022 roku

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 25 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2022 roku:

 SUKCESY:

 • przyjęcie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030;
 • wpisanie CZTERECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z ochroną trasy wodnej Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego, trasy rowerowej Canal Velo, ochroną wód systemu wodnego Kanału Elbląskiego do Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur;
 • promesa POLSKI ŁAD w Programie Inwestycji Strategicznych na zadanie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego –4.978.000 zł dotacji;
 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o dwie GMINY: Gronowo Elbląskie, Markusy;
 • zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz organizacji, rozwoju i promocji SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 1 grudnia 2022 roku w Ostródzie przez 22 Partnerów;
 • JUBILEUSZ 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • obchody 150-lecia posadowienia pomnika Georga Jacoba Steenke na #Pochylnia Buczyniec;
 • promocja Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

NIEPOWODZENIA:

 • niewypracowany model funkcjonowania Biura Związku;
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO.

 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY I BUDŻETU DO PLANOWANYCH ZADAŃ;
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM.

 CELE I PLANY NA 2023 ROK:

 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację czterech projektów strategicznych – kwota dotacji: 402 mln zł, w tym:
 1. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 238 mln zł
 2. Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 52,19 mln zł
 3. CANAL VELO – budowa spójnego systemy sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 70,14 mln zł
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA SYSTEMU WODNEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO, DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ WODY I ZASOBY WODNE – kwota dotacji: 42,075 mln zł
 • Realizacja 9 zdań cząstkowych w projekcie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota dotacji: 4,978 mln zł.

Życzymy pomyślności w 2023 roku!

4/2022 posiedzenie Zgromadzenia ZWIĄZKU

PORZĄDEK OBRAD

4/2022 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU
GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:              28 grudnia 2022 r., od godz. 10.00

Miejsce spotkania:             OSRTÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku.
 4. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-358/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
 5. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-357/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
 6. Dyskusja nad budżetem na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
 8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Jubileusz 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

1 grudnia 2022 roku podczas uroczystego posiedzenia ZGROMADZENIA obchodzono Jubileusz 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

CZĘŚĆ I, godz. 11.00-11.30

 1. OTWARCIE POSIEDZENIA: Stanisław Gorczyca Przewodniczący ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD: Stanisław Gorczyca Przewodniczący ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z 2/2022 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z 30 czerwca 2022 roku: Stanisław Gorczyca Przewodniczący ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 4. Głosowanie nad UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO i POJEZIERZA IŁAWSKIEGO w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

CZĘŚĆ II, godz. 12.00-15.00 – występ Zespołu SZTAMA działający przy POK Pasłęk

 1. PREZENTACJA: Stanisław Gorczyca Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Efekty 25 lat pracy ZWIĄZKU GMIN i POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO i POJEZIERZA IŁAWSKIEGO.
 2. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
 3. WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ za 25 lat WSPÓŁPRACY
 4. PREZENTACJA: dr Cezary Wawrzyński członek Zarządu – Kanał Elbląski w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 5. Głosowanie nad UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO w sprawie PRZYSTĄPIENIA GMIN DO ZWIĄZKU oraz zmiany statutu Związku.
 6. Głosowanie nad UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO i POJEZIERZA IŁAWSKIEGO w sprawie przyjęcia POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY na rzecz organizacji, rozwoju i promocji Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.
 7. PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ORGANIZACJI, ROZWOJU i PROMOCJI SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO – 22 Sygnatariuszy Porozumienia.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia – występ Zespołu Dzieci Ziemi Iławskiej działający przy GOK Laseczno

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

7/2022 posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD

7/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:            3 listopada 2022 r., od godz. 10.00, stacjonarnie w siedzibie Związku, 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK I MIEJSCE OBRAD 7/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z siedzibą w Ostródzie

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.

2. Przyjęcie porządku obrad 7/2022.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 6/2022 z 17 października 2022 r.

4. PORZĄDEK OBCHODÓW JUBILEUSZU 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

5. Dyskusja i przyjęcie projektów uchwał Zarządu Związku w sprawie:

5.1. Projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok;

5.2. Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023–2026;

5.3. projektu planu pracy Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.

6. Dyskusja nad finansowaniem zadań planowanych na 2023 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego