Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Spotkanie organizacyjne Partnerów Projektowych w sprawie projektów strategicznych w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 FEWiM

W dniu 17.02.2023 r. w Urzędzie Miasta w Ostródzie odbyło się spotkanie organizacyjne Partnerów projektowych Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie projektów strategicznych, planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM):

 1. CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego;
 2. Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego;
 3. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego;
więcej

Podpisanie listu intencyjnego

W ostatnich dniach w Buczyńcu odbyło się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie projektu „Żeglarski szlak kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

List, jako Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, podpisał Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak, a sygnatariuszami listu byli także: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Pana Andrzej Winiarskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Żuławy z Nowego Dworu Gdańskiego, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z Elbląga, Stowarzyszenie Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka z Małdyt.

więcej

Informacja dotycząca przetargu – porpawa infrastruktury drogowej

Informuję, że postępowanie przetargowe dot. zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)” obejmującego inwestycje: 

 1. Przebudowa nawierzchni ul. Stefana Batorego w Ostródzie – Miasto Ostróda,
 2. Remont ul. Szkolnej w Samborowie – Gmina Ostróda,
 3. Przebudowa układu komunikacyjnego ul. 1 Maja w Iławie – Miasto Iława,
 4. Przebudowa drogi gminnej w Radomku – Gmina Iława,
 5. Przebudowa drogi do przystani w Małdytach – Gmina Małdyty,
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karpowo – Gmina Zalewo,
 7. Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec – Gmina Pasłęk,
 8. Remont drogi gminnej – Gmina Rychliki,
 9. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janowo – Gmina Elbląg  
więcej

Informacja o 1/2023 Posiedzeniu Zarządu

INFORMUJĘ O 1/2023 POSIEDZENIU ZARZĄDU

ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania: 8 lutego 2023 roku, od godz. 13.00

Miejsce spotkania: 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, POKÓJ NR 217, URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

więcej

25-lecie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

W roku 2022 świętujemy powstanie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego , którego założenia inicjatorami byli Stanisław Gorczyca, Zbigniew Babalski i Maciej Romanowski w 1997 roku. Obecnym Przewodniczącym Związku jest od 2018 roku Zbigniew Michalak. Związek zrzesza 14 gmin i 3 powiaty.
 

System drogi wodnej jest unikatem w skali światowej. Obecnie jest jedyną działającą na świecie,  czynna dla turystów drogą wodną opartą na systemie pochylni przemieszczających statki pomiędzy kanałami zlokalizowanymi na innej wysokości względem poziomu morza. System kanałów został oddany do użytku w 1860 i miał za zadanie skrócenie drogi transportu towarów w celu oszczędności. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału poświęconemu temu niezwykłemu systemowi drogi wodnej, a także rocznicy powstania Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Prezentacja z Jubileuszu 25-lecia Związku Gmin