Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Gmina Markusy

Gmina Markusy na Żuławach Elbląskich jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne o bardzo żyznej glebie stanowią 75% powierzchni.
Cenne dziedzictwo przyrodnicze stanowi rezerwat przyrody Jezioro Druzno oraz 13 pomników przyrody w Kępniewie, Markusach, Stankowie i Starym Dolnie.

więcej

Gmina Gronowo Elbląskie

Gmina Gronowo Elbląskie to krajobraz Żuław Elbląskich i Małych Żuław Malborskich. Leży przy głównych trasach komunikacyjnych: drogowej S22 i kolejowej nr 204 Malbork–Mamonowo.

więcej