Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI w dniu 23.05.2023 godzina 10:00

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie ZGiPKEiPI w sali 211 budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI. Według przygotowanego planu Członkowie Związku będą debatować m.in. nad przyjęciem zmian w Budżecie Związku, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGiPKEiPI za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.

więcej