Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

4/2022 posiedzenie Zgromadzenia ZWIĄZKU

PORZĄDEK OBRAD

4/2022 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU
GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:              28 grudnia 2022 r., od godz. 10.00

Miejsce spotkania:             OSRTÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku.
  4. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-358/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
  5. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-357/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
  6. Dyskusja nad budżetem na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
  7. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
  8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

powrót