Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Dokumenty

Statut Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Strategia Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko