Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Gmina Elbląg

Gmina Elbląg to krajobraz najmłodszej części Żuław Elbląskich i skraj Wysoczyzny Elbląskiej, w sąsiedztwie jeziora Druzno. Jej położenie oraz rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna, nieskażone środowisko, wynikające z oddalenia od aglomeracji przemysłowych sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek.

Powierzchnia gminy to ok. 192 km2. Z uwagi na specyfikę geograficzną – tereny depresyjne Żuław – na terenie gminy znajduje się 26 ha wód stojących oraz 1541ha wód płynących (w tym jez. Drużno). Z uwagi na dobre warunki glebowe tutejszej ziemi, sprzyja ona produkcji rolnej. Gmina szczyci się także specyficznym środowiskiem kulturowym, będącym częścią tradycji osadnictwa holenderskiego na obszarze Żuław Wiślanych.

Wyróżnikami Gminy są: rezerwat Jezioro Druzno z torem wodnym Kanału Elbląskiego
i rezerwat Ujście Nogatu oraz najniżej położona osada w Polsce w Raczkach Elbląskich.
Z zabytków na terenie Gminy Elbląg zachował się pałac z parkiem i folwarkiem w Janowie, domy podcieniowe w Myślęcinie, Nowakowie, Pasiekach, Pilonie i Przezmarku, kościół z pierwszej połowy XIV wieku w Przezmarku, zabudowa ulicówki wodnej i zagród holenderskich w Tropach Elbląskich, wodociągowa wieża ciśnień w Bogaczewie.

Gmina Elbląg słynie z cennych odkryć archeologicznych. W okolicach Janowa nad jeziorem
Druzno, 40 lat temu odkryto port i osadę TRUSO. Replika chaty z Truso znajduje się na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
W Weklicach znajduje się największe stanowisko archeologiczne kultury wielbarskiej w Polsce.

powrót