Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Gmina Małdyty

Największą atrakcją Gminy są jeziora, szlak Kanału Elbląskiego i dziedzictwo przyrody

Małdyty po raz pierwszy wymienione są w dokumencie z 1350r. jako Mauditen – osada ziemianina pruskiego. Miejscowość ta jest niewątpliwie o wiele starsza i sięga swym początkiem okresu przedkrzyżackiego. Nazwa wywodzi się od Prusa imieniem Maudyc lub też od rośliny zwanej po litewsku mauda (cykuta).

Do dziś pozostało wiele świadectw kultury materialnej. Najbardziej okazały pałac z końca XVII w został niestety zniszczony w czasie II wojny światowej. Do naszych czasów zachował się budynek administracji, w którym mieści się restauracja wraz z hotelem – „Zajazd pod Kłobukiem”. W tym budynku mieszkał niegdyś budowniczy Kanału Elbląskiego Georg Steenke.

Gmina Małdyty powstała z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie i weszła w skład powiatu Morąg. W skład obecnej gminy wchodzi 20 sołectw.

Ważniejsze obiekty zabytkowe:

  • XVIII – wieczne kościoły w Zajezierzu, Wilamowie, Jarnołtowie i Szymonowie,
  • pałac rodziny Domhardów w Dobrocinie,
  • pałac, będący siedzibą Stadniny Koni w Plękitach,
  • zabytkowy budynek byłej szkoły w Sambrodzie (wybudowany metodą muru pruskiego).

Rezerwaty przyrody:

  • Zielony Mechacz (95 ha) położony w Nadleśnictwie Dobrocin. Ustanowiony dla ochrony torfowiska z bardzo bogatym stanowiskiem maliny moroszki,
  • Rezerwat Modrzewi koło Leśniczówki Nowy Dwór, we wsi Dobrocinek. Na pow. 0,50 ha rośnie około 90 sztuk dorodnych 150-letnich modrzewi europejskich. Wyróżniają się one długością dochodzącą do 42m oraz obwodem 3m,
  • Niedźwiedzie Wielkie-o pow. 31 ha. W rezerwacie tym chronione są lasy bukowe, typowe dla przybałtyckiej strefy pojeziornej.

Walory turystyczne:

Na terenie gminy znajduje się 21 jezior o łącznej powierzchni 1050 ha, w tym 12 jezior o powierzchni od 1 do 5 ha. Największym jeziorem jest jezioro Ruda Woda (Duckie) o pow. 655 ha i jezioro Sambród o pow. 129 ha. Stanowią one etap szlaku wodnego Ostróda – Elbląg.

 

www.maldyty.pl

powrót