Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Gmina Markusy

Gmina Markusy na Żuławach Elbląskich jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne o bardzo żyznej glebie stanowią 75% powierzchni.
Cenne dziedzictwo przyrodnicze stanowi rezerwat przyrody Jezioro Druzno oraz 13 pomników przyrody w Kępniewie, Markusach, Stankowie i Starym Dolnie.

Dwugłos zieleni: przydrożne aleje z wysokim drzewostanem dębów, brzóz i jesionów oraz niskie wierzby nad ciekami wodnymi są nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy.

Atrakcjami Gminy Markusy są liczne zabytkowe obiekty, m.in.:
– zabudowania mieszkalne i gospodarcze typu holenderskiego;
– domy podcieniowe z XVIII wieku w Kępniewie, Markusach, Szaleńcu, Stalewie, Zwierznie;
– kościół z XIX wieku w Zwierznie;
– cmentarze mennonickie w Jeziorze, Kępniewie, Markusach, Węglach-Żukowie, Szaleńcu;
– most zwodzony w Jeziorze;
– przystań rybacka z budynkiem dawnego zajazdu „Trzy Róże” nad jeziorem Druzno w Węglach Żukowie;
– stacje pomp w Węglach-Żukowie.

Przez Gminę Markusy biegną cztery trasy rowerowe:
– Krainy Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy o długości 130,0 km
– Wokół Jeziora Druzno z Raczek Elbląskich do Komorowa Żuławskiego o długości 46,3 km;
– Mennonitów, z czerwonym kolorem oznakowania z Raczek Elbląskich do Starego Pola o długości 30,2 km;
– Mennonitów, z czarnym kolorem oznakowania ze Zwierzeńskiego Pola do Żuławki Sztumskiej o długości 9,0 km.

powrót