Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Gmina Ostróda

Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego, zajmuje teren o powierzchni 401 km2, zamieszkuje ją ponad 15 tyś. osób. Gęstość zaludnienia – to 37,7 osób/ km2 . Na terenie gminy znajduje się 80 miejscowości połączonych w 34 sołectwa.

Gmina Ostróda jest gminą typowo rolniczą, ponad 21,993 ha zajmują użytki rolne stąd też głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo. Poza rolnictwem mieszkańcy utrzymują się z pracy w przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym oraz turystyce.

Gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz. Jej północna część leży w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na Garbie Lubawskim, a zachodni skraj gminy obejmuje Dolinę Drwęcy.

W północno-wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charakterystyczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma charakter równinny, w podłożu tej części gminy dominują piaski zandrowe.

Część środkowa to wysoczyzna moreny dennej o typowo falistej powierzchni- dominują tu gliny zwałowe Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo pofałdowany, charakteryzujące się dużą zmiennością budowy geologicznej- gliny, piaski i żwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim- Góra Dylewska 312m.n.p.

Lasy zajmują 29% powierzchni gminy. Największy i najstarszy kompleks leśny-Puszcza Taborska mikroregion nasienny słynnej sosny taborskiej rośnie w północnej i wschodniej części gminy.

W dużych kompleksach leśnych można zobaczyć wspaniałe okazy sosny, grabu, buku, i wielu innych gatunków

Najstarsze i najciekawsze zabytki to:

  • gotycki kościół pw. Narodzenia NMP z XIV wieku w Glaznotach.
  • barokowy kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ornowie.
  • barokowy kościół z XVI wieku w Durągu
  • drewniana dzwonnica z XIX wieku w Kroplewie.
  • zabytkowy cmentarz w okolicy Glaznot.

Niezwykle interesujące są również XIX wieczne dworki z zespołami falworcznymi między w Szyldaku i Grabinie. Warte zwiedzenia są również zabytkowe mosty i wiadukty dawnych linii kolejowych – szczególne wrażenie robi wiadukt w Glaznotach.

powrót