Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Informacja o 1/2023 Posiedzeniu Zarządu

INFORMUJĘ O 1/2023 POSIEDZENIU ZARZĄDU

ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania: 8 lutego 2023 roku, od godz. 13.00

Miejsce spotkania: 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, POKÓJ NR 217, URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 3 listopada 2022 roku.
  4. Omówienie spraw dotyczących rozszerzenia Związku i zmiany statutu (podjęcie Uchwały).
  5. Omówienie spraw dotyczących przygotowania do realizacji przez Związek projektów strategicznych
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

powrót