Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: na ogłoszony konkurs w wskazanym w ogłoszeniu o naborze terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

powrót