Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Kanał Elbląski laureatem konkursu Zabytek Zadbany

Kanał Elbląski został laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016”. Pozostali laureaci to: Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, Muzeum Emigracji (dawny Dworzec Morski) w Gdyni oraz Dom Ludowy w Supraślu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie odbyło się 20 kwietnia, podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.  Jury przyznało nagrodę za przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie, które przyczyniły się do rewitalizacji unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechnicznego. Różnorodne i skomplikowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie podkreśliły wartości zabytkowe obiektów infrastruktury technicznej kanału, a umiejętne połączenie zastosowanych tradycyjnych materiałów i metod naprawczych z nowoczesnymi rozwiązaniami nie naruszyło integralności obiektu.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, (woj. warmińsko-mazurskie).

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie).

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni (woj. pomorskie).

Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Domowi Ludowemu w Supraślu (woj. podlaskie).

powrót