Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

25-lecie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

W roku 2022 świętujemy powstanie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego , którego założenia inicjatorami byli Stanisław Gorczyca, Zbigniew Babalski i Maciej Romanowski w 1997 roku. Obecnym Przewodniczącym Związku jest od 2018 roku Zbigniew Michalak. Związek zrzesza 14 gmin i 3 powiaty.
 

System drogi wodnej jest unikatem w skali światowej. Obecnie jest jedyną działającą na świecie,  czynna dla turystów drogą wodną opartą na systemie pochylni przemieszczających statki pomiędzy kanałami zlokalizowanymi na innej wysokości względem poziomu morza. System kanałów został oddany do użytku w 1860 i miał za zadanie skrócenie drogi transportu towarów w celu oszczędności. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału poświęconemu temu niezwykłemu systemowi drogi wodnej, a także rocznicy powstania Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Prezentacja z Jubileuszu 25-lecia Związku Gmin

PODSUMOWANIE 2022 roku

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 25 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2022 roku:

 SUKCESY:

 • przyjęcie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030;
 • wpisanie CZTERECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z ochroną trasy wodnej Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego, trasy rowerowej Canal Velo, ochroną wód systemu wodnego Kanału Elbląskiego do Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur;
 • promesa POLSKI ŁAD w Programie Inwestycji Strategicznych na zadanie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego –4.978.000 zł dotacji;
 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o dwie GMINY: Gronowo Elbląskie, Markusy;
 • zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz organizacji, rozwoju i promocji SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 1 grudnia 2022 roku w Ostródzie przez 22 Partnerów;
 • JUBILEUSZ 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • obchody 150-lecia posadowienia pomnika Georga Jacoba Steenke na #Pochylnia Buczyniec;
 • promocja Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

NIEPOWODZENIA:

 • niewypracowany model funkcjonowania Biura Związku;
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO.

 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY I BUDŻETU DO PLANOWANYCH ZADAŃ;
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM.

 CELE I PLANY NA 2023 ROK:

 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację czterech projektów strategicznych – kwota dotacji: 402 mln zł, w tym:
 1. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 238 mln zł
 2. Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 52,19 mln zł
 3. CANAL VELO – budowa spójnego systemy sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 70,14 mln zł
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA SYSTEMU WODNEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO, DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ WODY I ZASOBY WODNE – kwota dotacji: 42,075 mln zł
 • Realizacja 9 zdań cząstkowych w projekcie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota dotacji: 4,978 mln zł.

Życzymy pomyślności w 2023 roku!

4/2022 posiedzenie Zgromadzenia ZWIĄZKU

PORZĄDEK OBRAD

4/2022 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU
GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:              28 grudnia 2022 r., od godz. 10.00

Miejsce spotkania:             OSRTÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku.
 4. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-358/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
 5. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-357/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
 6. Dyskusja nad budżetem na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
 8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Jubileusz 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

1 grudnia 2022 roku podczas uroczystego posiedzenia ZGROMADZENIA obchodzono Jubileusz 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

CZĘŚĆ I, godz. 11.00-11.30

 1. OTWARCIE POSIEDZENIA: Stanisław Gorczyca Przewodniczący ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD: Stanisław Gorczyca Przewodniczący ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z 2/2022 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z 30 czerwca 2022 roku: Stanisław Gorczyca Przewodniczący ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 4. Głosowanie nad UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO i POJEZIERZA IŁAWSKIEGO w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

CZĘŚĆ II, godz. 12.00-15.00 – występ Zespołu SZTAMA działający przy POK Pasłęk

 1. PREZENTACJA: Stanisław Gorczyca Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Efekty 25 lat pracy ZWIĄZKU GMIN i POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO i POJEZIERZA IŁAWSKIEGO.
 2. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
 3. WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ za 25 lat WSPÓŁPRACY
 4. PREZENTACJA: dr Cezary Wawrzyński członek Zarządu – Kanał Elbląski w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 5. Głosowanie nad UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO w sprawie PRZYSTĄPIENIA GMIN DO ZWIĄZKU oraz zmiany statutu Związku.
 6. Głosowanie nad UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO i POJEZIERZA IŁAWSKIEGO w sprawie przyjęcia POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY na rzecz organizacji, rozwoju i promocji Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.
 7. PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ORGANIZACJI, ROZWOJU i PROMOCJI SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO – 22 Sygnatariuszy Porozumienia.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia – występ Zespołu Dzieci Ziemi Iławskiej działający przy GOK Laseczno

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

7/2022 posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD

7/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:            3 listopada 2022 r., od godz. 10.00, stacjonarnie w siedzibie Związku, 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK I MIEJSCE OBRAD 7/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z siedzibą w Ostródzie

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.

2. Przyjęcie porządku obrad 7/2022.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 6/2022 z 17 października 2022 r.

4. PORZĄDEK OBCHODÓW JUBILEUSZU 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

5. Dyskusja i przyjęcie projektów uchwał Zarządu Związku w sprawie:

5.1. Projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok;

5.2. Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023–2026;

5.3. projektu planu pracy Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.

6. Dyskusja nad finansowaniem zadań planowanych na 2023 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

Posiedzenie ZARZĄDU ZWIĄZKU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 6/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:            17 października 2022 r., od godz. 13.00, stacjonarnie w siedzibie Związku, 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK I MIEJSCE OBRAD 6/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z siedzibą w Ostródzie

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad 6/2022.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 5/2022 z 20 lipca 2022 r.
 4. PRZYJĘCIE PROGRAMU, LISTY ZAPROSZONYCH GOŚCI, LISTY GOŚCI DO PODZIĘKOWAŃ w ramach obchodów 25–lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 5. Dyskusja i przyjęcie projektów uchwał Zarządu Związku w sprawie przyjęcia:
  1. REGULAMINU udzielania zamówień publicznych przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o wartości nie przekraczającej 130.000 zł.
  2. POLITYKI ochrony danych osobowych z instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
 6. Dyskusja i przyjęcie terminu i porządku obrad ZGROMADZENIA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Dyskusja nad projektem budżetu i zadaniami Związku na 2023 rok.
 8. Dyskusja nad „Listem Intencyjnym dot. podpisania porozumienia o ustanowieniu żeglarskiego szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego, Pętli Żuławskiej i Pojezierza Iławskiego”, wystosowanym przez Stowarzyszenie Żuławy i Pomorską Regionalną Organizacje Turystyczną.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

Podsumowanie roku 2021

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 24 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2021 roku:

💎 NASZE SUKCESY:

 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o trzy powiaty: elbląski, iławski i ostródzki
 • wypracowanie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 • wypracowanie TRZECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z trasą wodną Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego i trasą rowerową Canal Velo
 • powołanie SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 8 września 2021 roku w Ostródzie
 • poprawa WIZERUNKU Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

NASZE NIEPOWODZENIA:

 • problemy z wyłonieniem pracowników biura Związku
 • niezamknięte sprawy z poprzednich lat
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO
 • mała promocja działań Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

👌 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY DO PLANOWANYCH ZADAŃ
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM
 • SKRUPULATNE LICZENIE BUDŻETU

Plany i cele na nowy rok Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ma już także ustalone, a są nimi:

🎯 CELE I PLANY NA 2022 ROK:

 • zlecenie prowadzenia BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację trzech projektów strategicznych:

1) Remont Kanału Elbląskiego

2) Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego

3) Canal Velo – budowa trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda – Iława

 • obchody 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i 150-lecia ufundowania pomnika Georgowi Jacobowi Steenke w Buczyńcu
 • wypracowanie HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO dotyczącego wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO
 • wypracowanie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. planu promocji i Święta Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego
 • opracowanie KONCEPCJI CANAL VELO

Biuro i Zarząd
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
życzy CZŁONKOM Związku a także wszystkim zaangażowanym
w rozwój Kanału Elbląskiego
pomyślności w 2022 roku!

Strategia Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Od 02 sierpnia do 05 września 2021 roku odbywały się KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030.

Poniżej do pobrania:

RAPORT po konsultacjach

Dokument Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Otwarte KONSULTACJE SPOŁECZNE dokumentu strategii

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartej formie konsultacji społecznych zaktualizowanej Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w postaci spotkania w formule ONLINE za pośrednictwem platformy ZOOM.

Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/95445925496
Meeting ID: 954 4592 5496

Dokument Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 a także formularz uwag dostępne są TUTAJ.