Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Biuro nieczynne 07-11 czerwiec

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 07-11 czerwiec biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przy ul. Jana III Sobieskiego 3c/57 w Ostródzie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI w dniu 23.05.2023 godzina 10:00

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie ZGiPKEiPI w sali 211 budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI. Według przygotowanego planu Członkowie Związku będą debatować m.in. nad przyjęciem zmian w Budżecie Związku, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGiPKEiPI za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.

więcej

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI nr 2/2023

W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, sala nr 218 (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)
odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanały Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

więcej

Spotkanie organizacyjne Partnerów Projektowych w sprawie projektów strategicznych w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 FEWiM

W dniu 17.02.2023 r. w Urzędzie Miasta w Ostródzie odbyło się spotkanie organizacyjne Partnerów projektowych Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie projektów strategicznych, planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM):

 1. CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego;
 2. Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego;
 3. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego;
więcej

Podpisanie listu intencyjnego

W ostatnich dniach w Buczyńcu odbyło się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie projektu „Żeglarski szlak kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

List, jako Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, podpisał Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak, a sygnatariuszami listu byli także: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Pana Andrzej Winiarskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Żuławy z Nowego Dworu Gdańskiego, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z Elbląga, Stowarzyszenie Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka z Małdyt.

więcej

Informacja dotycząca przetargu – porpawa infrastruktury drogowej

Informuję, że postępowanie przetargowe dot. zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)” obejmującego inwestycje: 

 1. Przebudowa nawierzchni ul. Stefana Batorego w Ostródzie – Miasto Ostróda,
 2. Remont ul. Szkolnej w Samborowie – Gmina Ostróda,
 3. Przebudowa układu komunikacyjnego ul. 1 Maja w Iławie – Miasto Iława,
 4. Przebudowa drogi gminnej w Radomku – Gmina Iława,
 5. Przebudowa drogi do przystani w Małdytach – Gmina Małdyty,
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karpowo – Gmina Zalewo,
 7. Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec – Gmina Pasłęk,
 8. Remont drogi gminnej – Gmina Rychliki,
 9. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janowo – Gmina Elbląg  
więcej

Informacja o 1/2023 Posiedzeniu Zarządu

INFORMUJĘ O 1/2023 POSIEDZENIU ZARZĄDU

ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania: 8 lutego 2023 roku, od godz. 13.00

Miejsce spotkania: 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, POKÓJ NR 217, URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

więcej

25-lecie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

W roku 2022 świętujemy powstanie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego , którego założenia inicjatorami byli Stanisław Gorczyca, Zbigniew Babalski i Maciej Romanowski w 1997 roku. Obecnym Przewodniczącym Związku jest od 2018 roku Zbigniew Michalak. Związek zrzesza 14 gmin i 3 powiaty.
 

System drogi wodnej jest unikatem w skali światowej. Obecnie jest jedyną działającą na świecie,  czynna dla turystów drogą wodną opartą na systemie pochylni przemieszczających statki pomiędzy kanałami zlokalizowanymi na innej wysokości względem poziomu morza. System kanałów został oddany do użytku w 1860 i miał za zadanie skrócenie drogi transportu towarów w celu oszczędności. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału poświęconemu temu niezwykłemu systemowi drogi wodnej, a także rocznicy powstania Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Prezentacja z Jubileuszu 25-lecia Związku Gmin

PODSUMOWANIE 2022 roku

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 25 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2022 roku:

 SUKCESY:

 • przyjęcie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030;
 • wpisanie CZTERECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z ochroną trasy wodnej Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego, trasy rowerowej Canal Velo, ochroną wód systemu wodnego Kanału Elbląskiego do Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur;
 • promesa POLSKI ŁAD w Programie Inwestycji Strategicznych na zadanie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego –4.978.000 zł dotacji;
 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o dwie GMINY: Gronowo Elbląskie, Markusy;
 • zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz organizacji, rozwoju i promocji SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 1 grudnia 2022 roku w Ostródzie przez 22 Partnerów;
 • JUBILEUSZ 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • obchody 150-lecia posadowienia pomnika Georga Jacoba Steenke na #Pochylnia Buczyniec;
 • promocja Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

NIEPOWODZENIA:

 • niewypracowany model funkcjonowania Biura Związku;
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO.

 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY I BUDŻETU DO PLANOWANYCH ZADAŃ;
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM.

 CELE I PLANY NA 2023 ROK:

 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację czterech projektów strategicznych – kwota dotacji: 402 mln zł, w tym:
 1. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 238 mln zł
 2. Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 52,19 mln zł
 3. CANAL VELO – budowa spójnego systemy sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 70,14 mln zł
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA SYSTEMU WODNEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO, DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ WODY I ZASOBY WODNE – kwota dotacji: 42,075 mln zł
 • Realizacja 9 zdań cząstkowych w projekcie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota dotacji: 4,978 mln zł.

Życzymy pomyślności w 2023 roku!

4/2022 posiedzenie Zgromadzenia ZWIĄZKU

PORZĄDEK OBRAD

4/2022 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU
GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:              28 grudnia 2022 r., od godz. 10.00

Miejsce spotkania:             OSRTÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku.
 4. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-358/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
 5. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-357/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
 6. Dyskusja nad budżetem na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
 8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego