Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Posiedzenie ZARZĄDU ZWIĄZKU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 6/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:            17 października 2022 r., od godz. 13.00, stacjonarnie w siedzibie Związku, 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK I MIEJSCE OBRAD 6/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z siedzibą w Ostródzie

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad 6/2022.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 5/2022 z 20 lipca 2022 r.
 4. PRZYJĘCIE PROGRAMU, LISTY ZAPROSZONYCH GOŚCI, LISTY GOŚCI DO PODZIĘKOWAŃ w ramach obchodów 25–lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 5. Dyskusja i przyjęcie projektów uchwał Zarządu Związku w sprawie przyjęcia:
  1. REGULAMINU udzielania zamówień publicznych przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o wartości nie przekraczającej 130.000 zł.
  2. POLITYKI ochrony danych osobowych z instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
 6. Dyskusja i przyjęcie terminu i porządku obrad ZGROMADZENIA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Dyskusja nad projektem budżetu i zadaniami Związku na 2023 rok.
 8. Dyskusja nad „Listem Intencyjnym dot. podpisania porozumienia o ustanowieniu żeglarskiego szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego, Pętli Żuławskiej i Pojezierza Iławskiego”, wystosowanym przez Stowarzyszenie Żuławy i Pomorską Regionalną Organizacje Turystyczną.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

Podsumowanie roku 2021

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 24 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2021 roku:

💎 NASZE SUKCESY:

 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o trzy powiaty: elbląski, iławski i ostródzki
 • wypracowanie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 • wypracowanie TRZECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z trasą wodną Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego i trasą rowerową Canal Velo
 • powołanie SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 8 września 2021 roku w Ostródzie
 • poprawa WIZERUNKU Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

NASZE NIEPOWODZENIA:

 • problemy z wyłonieniem pracowników biura Związku
 • niezamknięte sprawy z poprzednich lat
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO
 • mała promocja działań Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

👌 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY DO PLANOWANYCH ZADAŃ
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM
 • SKRUPULATNE LICZENIE BUDŻETU

Plany i cele na nowy rok Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ma już także ustalone, a są nimi:

🎯 CELE I PLANY NA 2022 ROK:

 • zlecenie prowadzenia BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację trzech projektów strategicznych:

1) Remont Kanału Elbląskiego

2) Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego

3) Canal Velo – budowa trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda – Iława

 • obchody 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i 150-lecia ufundowania pomnika Georgowi Jacobowi Steenke w Buczyńcu
 • wypracowanie HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO dotyczącego wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO
 • wypracowanie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. planu promocji i Święta Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego
 • opracowanie KONCEPCJI CANAL VELO

Biuro i Zarząd
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
życzy CZŁONKOM Związku a także wszystkim zaangażowanym
w rozwój Kanału Elbląskiego
pomyślności w 2022 roku!

Strategia Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Od 02 sierpnia do 05 września 2021 roku odbywały się KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030.

Poniżej do pobrania:

RAPORT po konsultacjach

Dokument Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Otwarte KONSULTACJE SPOŁECZNE dokumentu strategii

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartej formie konsultacji społecznych zaktualizowanej Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w postaci spotkania w formule ONLINE za pośrednictwem platformy ZOOM.

Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/95445925496
Meeting ID: 954 4592 5496

Dokument Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 a także formularz uwag dostępne są TUTAJ.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Ostróda, 02.08.2021 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 (do pobrania TU).

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w formie pisemnej poprzez:

–   formularz uwag dostępny do pobrania TU i TU w wersji edytowalnej a także w siedzibie biura Związku, który należy złożyć:

 • osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: zwiazek@um.ostroda.pl

–   formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej https://forms.gle/fSvgaLhBSGyMhqgy7

Projekt Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej www. oraz w Biurze Związku (ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel.: 55 643 58 45) w godzinach pracy Biura tj. 7:00-15:00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Facebook Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

14 lipca 2021 r. na portalu społecznościowym Facebook.pl powstała strona poświęcona działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

Zapraszamy do obserwowania publikowanych na bieżąco informacji o działaniach Związku Gmin i Powiatów na rzecz rozwój obszaru Kanału Elbląskiego poprzez współpracę i promocję walorów przyrodniczych i kulturowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Link do fanpage’a można znaleźć >> TU <<

Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje, że od 1 czerwca 2021 roku Biuro Związku prowadzi firma zewnętrzna – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Siedziba Związku Gmin i Powiatów nadal pozostaje w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 w Urzędzie Miasta Ostróda.

Dane teleadresowe do nowego Biura Związku:

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

tel. 55-239-49-61
tel. 55-643-58-45
kom. 602-516-830
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Osoby do kontaktu w sprawach Związku:

Stanisława Pańczuk
Paulina Jachlewska
Weronika Rosłan

Biuro Związku Gmin i Powiatów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Zapraszamy do kontaktu!

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Wymiar etatu: umowa o pracę – pełny etat
Miejsce pracy: Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 4. Znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia ze środków UE, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030, znajomość ustaw w tym
  w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy,
 5. Doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich o charakterze infrastrukturalnym i/lub społecznym,
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1440 ze zm.),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wskazana znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, niemiecki, francuski) w stopniu komunikatywnym,
 2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie,
 3. Dobra znajomość terenu działania Związku,
 4. Preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem instytucją/ przedsiębiorstwem lub podejmowały pracę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów z funduszy UE,
 5. Preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w koordynowaniu prac grupy ludzi ukierunkowanej na wypracowanie wspólnego rozwiązania,
 6. Preferowane będą kandydatury osób, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych dokumentów strategicznych,
 7. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność,
 8. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 9. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 10. Prawo jazdy kat. „B”.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030,
 2. Koordynacja rzetelności, poprawności i terminowości wykonywanych zadań przez Biuro,
 3. Zapewnienie wykonania poleceń Przewodniczącego Zarządu Związku dotyczących kierunku i sposobu załatwiania spraw,
 4. Przygotowanie dokumentów na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia (zaproszenie, porządek obrad, regulamin, uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami),
 5. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 6. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 7. Współpraca z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możliwości pomocy merytorycznej,
 8. Organizacja spotkań roboczych zespołu pracowników,
 9. Prowadzenie archiwum Biura,
 10. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Biura,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy i przygotowanie listy obecności w pracy,
 12. Sporządzanie planu urlopów pracowników,
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa, indywidualna, wymagająca zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi instytucjami, związana z obsługą monitora ekranowego,  wymagająca umiejętnego współdziałania
z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych – poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami na tym stanowisku mieści się w przedziale od 5.000 zł brutto do 7.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Planowany okres zatrudnienia: docelowo na czas nieokreślony.

V. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Biurze Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wynosił mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Życiorys (cv).
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 19 marca  2021 r. w formie papierowej:

1) osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia” w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda, pok. Nr 218

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia”.

O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do siedziby Związku. Aplikacje doręczone po terminie składania dokumentów oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone do nadawcy.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  http://www.zwiazekkanalu.pl, biuletynach informacji publicznej samorządów należących do Związku oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

Ostróda, 04.03.2021 r.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

 

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze II

Informuję, że w wyniku drugiego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie wykazali się oczekiwaną wiedzą merytoryczną niezbędną do realizacji zadań na stanowisku Kierownika Biura. Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając na uwadze powyższe, nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego