Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Kanał Elbląski laureatem konkursu Zabytek Zadbany

Kanał Elbląski został laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016”. Pozostali laureaci to: Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, Muzeum Emigracji (dawny Dworzec Morski) w Gdyni oraz Dom Ludowy w Supraślu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie odbyło się 20 kwietnia, podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.  Jury przyznało nagrodę za przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie, które przyczyniły się do rewitalizacji unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechnicznego. Różnorodne i skomplikowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie podkreśliły wartości zabytkowe obiektów infrastruktury technicznej kanału, a umiejętne połączenie zastosowanych tradycyjnych materiałów i metod naprawczych z nowoczesnymi rozwiązaniami nie naruszyło integralności obiektu.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, (woj. warmińsko-mazurskie).

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie).

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni (woj. pomorskie).

Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Domowi Ludowemu w Supraślu (woj. podlaskie).

Starania o umieszczenie Kanału na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego podjął starania o wpisanie Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ten jedyny na świecie funkcjonujący szlak żeglowny z systemem zabytkowych pochylni, działający w oryginalnej formie od ponad 140 lat, w 2011 roku, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, został wpisany na listę Pomników Historii. Dołączył tym samym do obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Samorządy liczą na o, że umieszczenie Kanału na liście, znacznie podwyższy liczbę  turystów, żeglarzy i wodniaków w tym rejonie. Ponadto ułatwiłoby promocję i starania o dotacje unijne dla obiektu i ościennych gmin.

Procedura wpisywania obiektu na listę UNESCO i postępowanie z tym związane, może potrwać nawet kilka lat, dlatego najpierw Związek zdecydował się na złożenie wniosku o wpisanie na listę jedynie zespołu pięciu pochylni: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny, które zostały zmodernizowane w ramach rewitalizacji Kanału.

Trwa nabór projektów do aktualizowanego Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przystąpił do aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego -nowa perspektywa 2014 – 2020.

Nabór propozycji projektów, zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2014 roku.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

– projektów zgodnych z zakresem wsparcia przewidzianym w nowym z Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki w regionie Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;

– projektów zgodnych z zakresem wsparcia innych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie;

– projektów finansowanych z innych źródeł niż Programy Operacyjne na lata 2014-2020 przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie. więcej

Konsultacje w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaprasza na konsultacje dotyczące aktualizacji części diagnostycznej Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Konsultacje odbędą się w dniu 20 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, sala sesyjna, I piętro, godz. 11.00. więcej

Trwa nabór projektów do aktualizowanego Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przystąpił do aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego -nowa perspektywa 2014 – 2020. więcej

„Barwy Kanału” wystawa fotografii Wojtka Kozicza

W Muzeum w ostródzkim zamku została otwarta wystawa fotografii Wojtka Kozicza, zatytułowana „Barwy Kanału”. Prezentowane są na niej zdjęcia naszej największej atrakcji turystycznej – Kanału Ostródzko-Elbląskiego w ujęciu, które zachwyca i zadziwia. Każdy kto nie płynął Kanałem po obejrzeniu zdjęć taki zamiar z pewnością poweźmie, natomiast ci, którzy tą atrakcję znają będą zaskoczeni sposobem jego ukazania. Każde ze zdjęć stanowi artystyczną całość, zarówno w sposobie kompozycji, jak i kolorystyce. Są to zdjęcia przemyślane, na które autor poświęcił wiele dni. Większość pomysłów zaskakuje, zwracają uwagę nie tylko na atrakcyjność unikatowych, zabytkowych urządzeń kanałowych, rozwiązań technicznych  ale samej trasy i okolic, przyrody, jaką mamy okazję podziwiać podczas rejsu po Kanale.
Zdjęcia powstały na zlecenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, wspaniałe prace jakie stworzył Wojtek Kozicz ilustrują już liczne wydawnictwa i foldery, natomiast  Muzeum w Ostródzie podjęło się zaprezentowania ich w formie wystawy. To świetny artystycznie pomysł na promocję Kanału wśród turystów, którzy podczas sezonu letniego odwiedzą zamek i muzeum. Zdjęcia prezentowane podczas wystawy zostały przygotowane nakładem Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w postaci wydruku wielkoformatowego oprawionego w ramy, co umożliwia mobilność prac. Zamysłem jest by zdjęcia po zakończeniu sezonu trafiły do innych galerii, były też prezentowane w innych, licznie odwiedzanych przez turystów miejscach.
Wystawa potrwa do końca wakacji. Zapraszamy do zamku, sali wystaw czasowych Muzeum w Ostródzie.

Podsumowanie obchodów – 150 lat Kanału Ostródzko-Elbląskiego

W 2010 roku obchodziliśmy 150-tą rocznicę Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Z tej okazji zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących naszą największą atrakcję.Ten, światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej, zaprojektowany przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoba Steenke na pocz. XIX w. prawie 20 lat czekał na rozpoczęcie budowy, (1825-1844).

Odcinek Miłomłyn – Ostróda otwarto oficjalnie w 1860 r. Ostatni odcinek systemu kanałów z Ostródy do Starych Jabłonek przez Jez. Pauzeńskie oddano dopiero w 1873 r.

W połowie lat siedemdziesiątych tabor pływający przejęła Żegluga Mazurska, a od 1992 r. armatorem jest samorządowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostródzie „Żegluga Ostródzko-Elbląska”.

Gminy z terenów przykanałowych aktywnie włączyły się w obchody jubileuszu, organizując konkursy wiedzy o unikatowym zabytku, liczne imprezy, koncerty, rajd rowerowy, wystawy. Powstało oficjalne logo, które pojawiło się na materiałach promocyjnych w roku jubileuszowym.

Została otwarta baza rekreacyjno-biwakowa przy pochylni Buczyniec oraz odsłonięta pamiątkowa tablica z okazji 150. rocznicy uruchomienia Kanału Elbląskiego. Odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy i touroperatorów „W Krainie Kanału Elbląskiego”.

W Jubileuszowym roku realizowane były działania w ramach Zintegrowanego systemu promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego RPO Warmia i Mazury – realizatorami tego projektu były Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski – Departament Turystyki, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Iławie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

więcej