Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Miasto i Gmina Miłomłyn

Miłomłyn położony jest przy drodze krajowej nr 7 w zachodniej części powiatu ostródzkiego, w województwie warmińsko-mazurskim. Około 40 % powierzchni gminy stanowią lasy. Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Taborska położona we wschodniej części gminy. Poza 19 jeziorami możemy pochwalić się najciekawszym obiektem hydrotechnicznym regionu – Kanałem Elbląskim. Miłośnicy kajaków zaś mogą udać się wodnym Szlakiem Jana Pawła II do Iławy. Położenie gminy na szlaku Kanału Elbląskiego pociąga za sobą istnienie wielu budowli hydrotechnicznych. Do najważniejszych należą: wrota bezpieczeństwa, śluza komorowa i jaz w Miłomłynie, śluza i jaz „Zielona” oraz stopnie wodne. Atrakcją dla turystów jest wysoka grobla na jeziorze Karnickim, którą prowadzi fragment Kanału Iławskiego. Leży ona 2 metry powyżej lustra wody w jeziorze i dzieli je na dwie części.

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody oraz liczne pomniki przyrody.

Zabytki architektoniczne Miłomłyna świadczą o dawnej świetności miasteczka, które zostało założone na początku XIV w. jako osada nad rzeką Liwą. Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem jest neogotycki kościół p.w. św. Bartłomieja w Miłomłynie, który powstał na przełomie XIX i XX w., przy wykorzystaniu oryginalnej północnej ściany kościoła z XIV w. Najstarszymi zabytkami Miłomłyna są zaś fragmenty dawnych murów miejskich z XIV w. i pochodząca z tego samego wieku wieża dzwonnicza, pełniąca kiedyś funkcje obronne. Układ urbanistyczny starej części miasta objęty jest ochroną konserwatorską. Pałac w Karnitach należy do najokazalszych i najpiękniejszych budowli okresu romantyzmu na Pojezierzu Iławskim. W połączeniu z jeziorem Kocioł, jednym z najczystszych jezior w Polsce, tworzy doskonałe miejsce wypoczynku. Lasy i wody w połączeniu z ciekawą historią i zabytkami to główny atut gminy Miłomłyn, na bazie którego prężnie rozwija się turystyka. Na bazie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych powstały liczne ośrodki turystyczne, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne, które corocznie przyciągają wielu turystów.

Na potrzeby miłośników rowerowych wypadów odnowiono cztery szlaki rowerowe o długości 90 km, uzupełniając je o wiaty i miejsca postojowe, które pozwolą na odpoczynek i podziwianie piękna miłomłyńskiej przyrody.

Jako członek Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalnej Grupy Działania w Elblągu” Gmina współrealizowała zadania wynikające ze Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego, w tym: cykl imprez integracyjno-promocyjnych, oznakowanie szlaków wodnych Kanału Elbląskiego, oznakowanie atrakcji przyrodniczo-kulturowych, a także szkolenia z zakresu programowania oraz opracowania produktów turystycznych i dokumentacji szlaków rowerowych. Obecnie rozpoczęto realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, w ramach której planuje się m.in. modernizację zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie.

Od 2008 r. Gmina Miłomłyn podjęła działania, których zwieńczeniem ma być uzyskanie statusu uzdrowiska przez Miłomłyn.

 

www.milomlyn.pl

 

powrót