Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

PODSUMOWANIE 2022 roku

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 25 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2022 roku:

 SUKCESY:

 • przyjęcie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030;
 • wpisanie CZTERECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z ochroną trasy wodnej Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego, trasy rowerowej Canal Velo, ochroną wód systemu wodnego Kanału Elbląskiego do Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur;
 • promesa POLSKI ŁAD w Programie Inwestycji Strategicznych na zadanie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego –4.978.000 zł dotacji;
 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o dwie GMINY: Gronowo Elbląskie, Markusy;
 • zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz organizacji, rozwoju i promocji SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 1 grudnia 2022 roku w Ostródzie przez 22 Partnerów;
 • JUBILEUSZ 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • obchody 150-lecia posadowienia pomnika Georga Jacoba Steenke na #Pochylnia Buczyniec;
 • promocja Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

NIEPOWODZENIA:

 • niewypracowany model funkcjonowania Biura Związku;
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO.

 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY I BUDŻETU DO PLANOWANYCH ZADAŃ;
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM.

 CELE I PLANY NA 2023 ROK:

 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację czterech projektów strategicznych – kwota dotacji: 402 mln zł, w tym:
 1. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 238 mln zł
 2. Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 52,19 mln zł
 3. CANAL VELO – budowa spójnego systemy sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego – kwota dotacji: 70,14 mln zł
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA SYSTEMU WODNEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO, DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ WODY I ZASOBY WODNE – kwota dotacji: 42,075 mln zł
 • Realizacja 9 zdań cząstkowych w projekcie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota dotacji: 4,978 mln zł.

Życzymy pomyślności w 2023 roku!

powrót