Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Podsumowanie obchodów – 150 lat Kanału Ostródzko-Elbląskiego

W 2010 roku obchodziliśmy 150-tą rocznicę Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Z tej okazji zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących naszą największą atrakcję.Ten, światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej, zaprojektowany przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoba Steenke na pocz. XIX w. prawie 20 lat czekał na rozpoczęcie budowy, (1825-1844).

Odcinek Miłomłyn – Ostróda otwarto oficjalnie w 1860 r. Ostatni odcinek systemu kanałów z Ostródy do Starych Jabłonek przez Jez. Pauzeńskie oddano dopiero w 1873 r.

W połowie lat siedemdziesiątych tabor pływający przejęła Żegluga Mazurska, a od 1992 r. armatorem jest samorządowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostródzie „Żegluga Ostródzko-Elbląska”.

Gminy z terenów przykanałowych aktywnie włączyły się w obchody jubileuszu, organizując konkursy wiedzy o unikatowym zabytku, liczne imprezy, koncerty, rajd rowerowy, wystawy. Powstało oficjalne logo, które pojawiło się na materiałach promocyjnych w roku jubileuszowym.

Została otwarta baza rekreacyjno-biwakowa przy pochylni Buczyniec oraz odsłonięta pamiątkowa tablica z okazji 150. rocznicy uruchomienia Kanału Elbląskiego. Odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy i touroperatorów „W Krainie Kanału Elbląskiego”.

W Jubileuszowym roku realizowane były działania w ramach Zintegrowanego systemu promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego RPO Warmia i Mazury – realizatorami tego projektu były Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski – Departament Turystyki, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Iławie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Natomiast przy udziale środków unijnych Urząd Miejski w Ostródzie realizował projekt „Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych”. Projekt obejmował szereg działań promocyjnych, m.in.: konferencję, wydawnictwa, promocję w mediach, wyjazdy targowe. Całkowita wartość tego projektu, na który pozyskane zostały środki unijne wynosi ponad 850 000 zł.

powrót