Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Podsumowanie roku 2021

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 24 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2021 roku:

💎 NASZE SUKCESY:

 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o trzy powiaty: elbląski, iławski i ostródzki
 • wypracowanie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 • wypracowanie TRZECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z trasą wodną Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego i trasą rowerową Canal Velo
 • powołanie SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 8 września 2021 roku w Ostródzie
 • poprawa WIZERUNKU Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

NASZE NIEPOWODZENIA:

 • problemy z wyłonieniem pracowników biura Związku
 • niezamknięte sprawy z poprzednich lat
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO
 • mała promocja działań Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

👌 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY DO PLANOWANYCH ZADAŃ
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM
 • SKRUPULATNE LICZENIE BUDŻETU

Plany i cele na nowy rok Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ma już także ustalone, a są nimi:

🎯 CELE I PLANY NA 2022 ROK:

 • zlecenie prowadzenia BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację trzech projektów strategicznych:

1) Remont Kanału Elbląskiego

2) Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego

3) Canal Velo – budowa trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda – Iława

 • obchody 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i 150-lecia ufundowania pomnika Georgowi Jacobowi Steenke w Buczyńcu
 • wypracowanie HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO dotyczącego wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO
 • wypracowanie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. planu promocji i Święta Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego
 • opracowanie KONCEPCJI CANAL VELO

Biuro i Zarząd
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
życzy CZŁONKOM Związku a także wszystkim zaangażowanym
w rozwój Kanału Elbląskiego
pomyślności w 2022 roku!

powrót