Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Porządek obrad 1/2024 posiedzenia Zgromadzenia – kadencja 2024

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Związku zwołuję i zapraszam na I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
Posiedzenie rozpocznie się w dniu 1 lipca 2024 r. o godzinie 10.00 w sali nr 211 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda. 

Przewidywany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów władz Związku.
5.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego  i Pojezierza Iławskiego i podjęcie Uchwały nr 1/2/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
6.    Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i podjęcie Uchwały nr 2/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
7.    Podjęcie Uchwały nr 3/2/2024 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
8.    Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
9.    Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
10.    Wybór Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i podjęcie Uchwały nr 4/2/2024 w sprawie wyboru Zarządu Związku.
11.    Podjęcie Uchwały nr 5/2/2024 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 
12.    Wybór Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i podjęcie Uchwały nr 6/2/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
13.    Głosowanie nad Uchwałą nr 7/2/2024 w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/1/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczącej przedsięwzięć strategicznych – projekt Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego
14.    Głosowanie nad Uchwałą nr 8/2/2024 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/1/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczącej przedsięwzięć strategicznych – projekt Ochrona Środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego, dbałość o jakość wody i zasoby wodne.
15.    Sprawy różne.
16.    Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na zaplanowane wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku, bardzo proszę o Państwa obecność.

powrót