Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI nr 2/2023

W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, sala nr 218 (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)
odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanały Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 8 lutego 2023 r.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2022 rok.
  5. Omówienie spraw dotyczących przygotowania do realizacji przez Związek projektów strategicznych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.
powrót