Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI w dniu 20.06.2023 godzina 10:00

Posiedzenie rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – I piętro, pok. nr 218, (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)

Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 28 marca 2023 roku.
  4. Omówienie spraw dotyczących przygotowania do realizacji przez Związek projektów strategicznych.
  5. Podjęcie decyzji o podziale środków finansowych w projekcie Canal Velo w związku z rezygnacją Gminy Rychliki z budowy dróg rowerowych i pozostaniu tylko przy oznakowaniu drogi rowerowej.
  6. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia z udziału w projekcie Gminy Markusy i Powiatu Ostródzkiego.
  7. Omówienie realizacji projektu „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)”.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.
powrót