Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Spotkanie organizacyjne Partnerów Projektowych w sprawie projektów strategicznych w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 FEWiM

W dniu 17.02.2023 r. w Urzędzie Miasta w Ostródzie odbyło się spotkanie organizacyjne Partnerów projektowych Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie projektów strategicznych, planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM):

  1. CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego;
  2. Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego;
  3. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego;

Spotkanie dotyczyło aktualizacji fiszek projektowych z 2022r., tj.: w szczególności podział działań planowanych do realizacji w ramach projektów i planowanych na nie wydatków wg celu szczegółowego, usunięcie działań, które nie wpisują się w zakres interwencji w ramach Programu, aktualizacja harmonogramu realizacji zaplanowanych działań.
Ponadto na spotkaniu został przedstawiony i omówiony projekt zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda, dotyczący powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i wdrażania projektu pn.”CANAL VELO – budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”. W ramach realizacji projektów strategicznych ustalono regularne spotkania on-line Zespołu zadaniowego, najbliższy termin spotkania to 02.03.2023r. o godzinie 10:00.

powrót