Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

7/2022 posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD

7/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:            3 listopada 2022 r., od godz. 10.00, stacjonarnie w siedzibie Związku, 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK I MIEJSCE OBRAD 7/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z siedzibą w Ostródzie

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.

2. Przyjęcie porządku obrad 7/2022.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 6/2022 z 17 października 2022 r.

4. PORZĄDEK OBCHODÓW JUBILEUSZU 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

5. Dyskusja i przyjęcie projektów uchwał Zarządu Związku w sprawie:

5.1. Projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok;

5.2. Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023–2026;

5.3. projektu planu pracy Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.

6. Dyskusja nad finansowaniem zadań planowanych na 2023 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

powrót