Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Porządek obrad 5/2023 posiedzenia Zgromadzenia

Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Posiedzenie rozpocznie się w dniu 30.04.2024 r. o godzinie 10:00 w sali
nr 211 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

więcej

Porządek 1/2024 posiedzenia Zarządu ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2024 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

Termin Posiedzenia: 28 lutego 2024 r. o godzinie 10:00
Miejsce posedzenia: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

więcej

Posiedzenia Zgromadzenia ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2023 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

Termin Posiedzenia: 21 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00
Miejsce posedzenia: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

więcej

Posiedzenia Zgromadzenia ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2023 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania: 7 listopada 2023 r., od godz. 11.00
Miejsce spotkania: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

więcej

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI

Termin i miejsce: 7 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, pok. nr 218, 
(ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)

więcej

Spotkanie w sprawie projektu CANAL VELO

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone projektowi CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

więcej

Biuro nieczynne 07.07.2023

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07 lipiec biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przy ul. Jana III Sobieskiego 3c/57 w Ostródzie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI w dniu 20.06.2023 godzina 10:00

Posiedzenie rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – I piętro, pok. nr 218, (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)

więcej

Biuro nieczynne 07-11 czerwiec

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 07-11 czerwiec biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przy ul. Jana III Sobieskiego 3c/57 w Ostródzie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI w dniu 23.05.2023 godzina 10:00

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie ZGiPKEiPI w sali 211 budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI. Według przygotowanego planu Członkowie Związku będą debatować m.in. nad przyjęciem zmian w Budżecie Związku, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGiPKEiPI za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.

więcej