Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI

Termin i miejsce: 7 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, pok. nr 218, 
(ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)

Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 3/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku.
  4. Dyskusja i przyjęcie uchwał Zarządu Związku w sprawie:
  1. projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024 rok;
  2. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2024 – 2027.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia
powrót