Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Porządek 1/2024 posiedzenia Zarządu ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2024 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

Termin Posiedzenia: 28 lutego 2024 r. o godzinie 10:00
Miejsce posedzenia: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 4/2023 z dnia 07 listopada 2023 roku.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2023r.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024r.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.
powrót