Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenia Zgromadzenia ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2023 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

Termin Posiedzenia: 21 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00
Miejsce posedzenia: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 3/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
 4. Odczytanie Uchwały nr RIO.IV-0120-305/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
 5. Odczytanie Uchwały nr RIO.IV-0120-306/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027.
 6. Dyskusja nad budżetem na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Głosowanie nad Uchwałą nr 1/4/2023 w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin
  i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
 8. Głosowanie nad Uchwałą nr 2/4/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
 9. Głosowanie nad Uchwałą nr 3/4/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin
  i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024r.
 10. Głosowanie nad Uchwałą nr 4/4/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2024 – 2027.
 11. Głosowanie nad Uchwałą nr 5/4/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.
powrót