Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenia Zgromadzenia ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2023 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania: 7 listopada 2023 r., od godz. 11.00
Miejsce spotkania: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211


Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 2/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.
4. Głosowanie nad Uchwałą nr 1/3/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2/2023 w sprawie uczestniczenia poszczególnych gmin członkowskich w kosztach działalności wspólnej.
5. Głosowanie nad Uchwałą nr 2/3/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
6. Głosowanie nad Uchwałą nr 3/3/2023 w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023.
7. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2024 – 2027.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

powrót