Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Spotkanie w sprawie projektu CANAL VELO

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone projektowi CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

W spotkaniu, które prowadził Pan Krzysztof Konert Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku uczestniczyły samorządy z powiatu elbląskiego.
Ustalono, iż wszystkie samorządy uczestniczące w spotkaniu będą partnerami w realizacji projektu dot. oznakowania i budowy trasy CANAL VELO

powrót