Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Gmina Gronowo Elbląskie

Gmina Gronowo Elbląskie to krajobraz Żuław Elbląskich i Małych Żuław Malborskich. Leży przy głównych trasach komunikacyjnych: drogowej S22 i kolejowej nr 204 Malbork–Mamonowo.

Osadnictwo w Gminie datowane jest na XIII i XIV wiek: Fiszewo – 1257 rok, Różany – 1296 rok, Rozgart 1352 rok, Gronowo Elbląskie – 1370 rok.

Do cennych zabytków należą:
– budynek stacji kolejowej w Gronowie Elbląskim;
– kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku;
– most zwodzony w Szopach
– pompa parowa i most garbaty w Różanach;
– ruiny kościoła w Fiszewie;
– zagrody holenderskie i unikalny system melioracyjny;
– zespół sakralny z cmentarzem w Rozgarcie.

W Wikrowie znajdował się zabytkowy wiatrak typu holenderskiego, pochodzący z 1855 roku. Niestety wiatrak dotknął pożar, który doszczętnie zniszczył budowlę.
Wśród dziedzictwa przyrodniczego Gminy Gronowo Elbląskie znajduje się dąb szypułkowy, zarejestrowany jako pomnik przyrody.
Ciekawostką krajobrazową jest tzw. Wzniesienie Jegłownickie „Żuławska Góra” sięgająca 11,4 m n.p.m. Jest to ostaniec polodowcowy, u którego stóp znajduje się torfowisko stanowiące pozostałości dawnej zatoki Zalewu Wiślanego.
W obrębie wsi Wikrowo znajduje się największa w kraju antropomorficzna depresja 2,43 m p.p.m. powstała z wyrobiska torfu.
Corocznie organizowany jest Ogólnopolski Złaz Śladami Powstańców Listopadowych do Fiszewa.

Przez Gminę Gronowo Elbląskie biegnie trasa rowerowa Krainy Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy o długości 130 km.

powrót