Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze II

Informuję, że w wyniku drugiego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie wykazali się oczekiwaną wiedzą merytoryczną niezbędną do realizacji zadań na stanowisku Kierownika Biura. Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając na uwadze powyższe, nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

powrót