Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenie ZARZĄDU ZWIĄZKU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 6/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania:            17 października 2022 r., od godz. 13.00, stacjonarnie w siedzibie Związku, 14-100 OSTRÓDA, ul. Adama Mickiewicza 24, Sala Sesyjna

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK I MIEJSCE OBRAD 6/2022 POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z siedzibą w Ostródzie

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad 6/2022.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 5/2022 z 20 lipca 2022 r.
 4. PRZYJĘCIE PROGRAMU, LISTY ZAPROSZONYCH GOŚCI, LISTY GOŚCI DO PODZIĘKOWAŃ w ramach obchodów 25–lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 5. Dyskusja i przyjęcie projektów uchwał Zarządu Związku w sprawie przyjęcia:
  1. REGULAMINU udzielania zamówień publicznych przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o wartości nie przekraczającej 130.000 zł.
  2. POLITYKI ochrony danych osobowych z instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
 6. Dyskusja i przyjęcie terminu i porządku obrad ZGROMADZENIA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Dyskusja nad projektem budżetu i zadaniami Związku na 2023 rok.
 8. Dyskusja nad „Listem Intencyjnym dot. podpisania porozumienia o ustanowieniu żeglarskiego szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego, Pętli Żuławskiej i Pojezierza Iławskiego”, wystosowanym przez Stowarzyszenie Żuławy i Pomorską Regionalną Organizacje Turystyczną.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

powrót