Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Posiedzenia Zgromadzenia ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2023 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

Termin Posiedzenia: 21 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00
Miejsce posedzenia: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

więcej

Posiedzenia Zgromadzenia ZGiPKEiPI

PORZĄDEK OBRAD 1/2023 POSIEDZENIA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO:

Termin spotkania: 7 listopada 2023 r., od godz. 11.00
Miejsce spotkania: OSTRÓDA, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza 24, sala nr 211

więcej

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI

Termin i miejsce: 7 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, pok. nr 218, 
(ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)

więcej

Spotkanie w sprawie projektu CANAL VELO

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone projektowi CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

więcej