Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI w dniu 23.05.2023 godzina 10:00

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w siedzibie ZGiPKEiPI w sali 211 budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia ZGiPKEiPI. Według przygotowanego planu Członkowie Związku będą debatować m.in. nad przyjęciem zmian w Budżecie Związku, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGiPKEiPI za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.

więcej

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI nr 2/2023

W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, sala nr 218 (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)
odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanały Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

więcej

Spotkanie organizacyjne Partnerów Projektowych w sprawie projektów strategicznych w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 FEWiM

W dniu 17.02.2023 r. w Urzędzie Miasta w Ostródzie odbyło się spotkanie organizacyjne Partnerów projektowych Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie projektów strategicznych, planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM):

  1. CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego;
  2. Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego;
  3. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego;
więcej

Podpisanie listu intencyjnego

W ostatnich dniach w Buczyńcu odbyło się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie projektu „Żeglarski szlak kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

List, jako Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, podpisał Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak, a sygnatariuszami listu byli także: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Pana Andrzej Winiarskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Żuławy z Nowego Dworu Gdańskiego, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z Elbląga, Stowarzyszenie Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka z Małdyt.

więcej