Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Posiedzenie Zarządu ZGiPKEiPI nr 2/2023

W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie – I piętro, sala nr 218 (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda)
odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanały Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

więcej