Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Bez kategorii

Podsumowanie roku 2021

Za nami kolejny rok działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

W ramach podsumowania 24 roku działalności Związku przedstawiamy sukcesy, niepowodzenia oraz wnioski z 2021 roku:

💎 NASZE SUKCESY:

 • POSZERZENIE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o trzy powiaty: elbląski, iławski i ostródzki
 • wypracowanie STRATEGII Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 • wypracowanie TRZECH FISZEK STRATEGICZNYCH związanych z trasą wodną Kanału Elbląskiego, Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego i trasą rowerową Canal Velo
 • powołanie SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO 8 września 2021 roku w Ostródzie
 • poprawa WIZERUNKU Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • kompleksowe prowadzenie BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

NASZE NIEPOWODZENIA:

 • problemy z wyłonieniem pracowników biura Związku
 • niezamknięte sprawy z poprzednich lat
 • zawieszone prace nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę informacyjną UNESCO
 • mała promocja działań Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

👌 WNIOSKI:

 • DOSTOSOWANIE KADRY DO PLANOWANYCH ZADAŃ
 • KONCENTRACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH – czyli KANALE ELBLĄSKIM
 • SKRUPULATNE LICZENIE BUDŻETU

Plany i cele na nowy rok Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ma już także ustalone, a są nimi:

🎯 CELE I PLANY NA 2022 ROK:

 • zlecenie prowadzenia BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 • przygotowanie POROZUMIENIA i zawarcie UMOWY PARTNERSTWA na realizację trzech projektów strategicznych:

1) Remont Kanału Elbląskiego

2) Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego

3) Canal Velo – budowa trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda – Iława

 • obchody 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i 150-lecia ufundowania pomnika Georgowi Jacobowi Steenke w Buczyńcu
 • wypracowanie HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO dotyczącego wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO
 • wypracowanie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. planu promocji i Święta Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego
 • opracowanie KONCEPCJI CANAL VELO

Biuro i Zarząd
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
życzy CZŁONKOM Związku a także wszystkim zaangażowanym
w rozwój Kanału Elbląskiego
pomyślności w 2022 roku!

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Ostróda, 02.08.2021 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 (do pobrania TU).

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w formie pisemnej poprzez:

–   formularz uwag dostępny do pobrania TU i TU w wersji edytowalnej a także w siedzibie biura Związku, który należy złożyć:

 • osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: zwiazek@um.ostroda.pl

–   formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej https://forms.gle/fSvgaLhBSGyMhqgy7

Projekt Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej www. oraz w Biurze Związku (ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel.: 55 643 58 45) w godzinach pracy Biura tj. 7:00-15:00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje, że od 1 czerwca 2021 roku Biuro Związku prowadzi firma zewnętrzna – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Siedziba Związku Gmin i Powiatów nadal pozostaje w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 w Urzędzie Miasta Ostróda.

Dane teleadresowe do nowego Biura Związku:

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

tel. 55-239-49-61
tel. 55-643-58-45
kom. 602-516-830
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Osoby do kontaktu w sprawach Związku:

Stanisława Pańczuk
Paulina Jachlewska
Weronika Rosłan

Biuro Związku Gmin i Powiatów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Zapraszamy do kontaktu!